White U(写真:大橋富夫)
White U(写真:大橋富夫)

伊東豊雄氏にプリツカー賞、「革新的な建築を実現」